Брос импорт експорт ЕООД гр. Нова Загора е създадена през 1996г. с основна дейсност прозиводство, заготовка и търговия на селско-стопанска продукция в страната и чужбина - основно в Европа, САЩ, ЮАР и др.
Фирмата разполага със следните производствени бази:

  1. Цех за белене на слънчогледови ядки
  2. Цех за производство на пелети
  3. Цех за почистване и калибриране на сертифицирани семена за посев

Базата се намира в гр. Нова Загора квартал Индустриален. Видът и е съвременен, разполежена е в голям двор, което дава възможности за лесно придвижване на суровини и готова продукция.

Като част от Европейския съюз, чийто правила сме длъжни да спазваме и да отговорим на изискванията на нашите клиенти, създаваме, внедряваме и поддържаме правила за работа с хранителни продукти или така наречените Добри поизводствени практики.

Актуално